Architektonická soutěž
Revitalizaci Havlíčkova náměstí v Žatci

Soutěžní podklady

Soutěžní podklady

Vyhlašovatel poskytuje uchazečům tyto podklady v digitální podobě:

P.01_soutěžní zadání

P.02_vymezení řešeného území

P.03_katastrální mapa

P.04_geodetické zaměření místa + vedení inženýrských sítí

P.05_mapa majetkových vztahů

P.06_zastavovací plán sídliště (archiv)?

P.07_územní plán

P.08_fotodokumentace místa

P.09_textové pojednání o vývoji místa

P.10_dokumentace souvisejících objektů a projektů

P.11_ dendrologický průzkum

P.12_anketa s veřejností apod.

P.13_Statistické údaje

P.14_Tabulka bilancí

P.15_Informace k elektronickému podání nabídky

P.16_Vzor čestného prohlášení o splnění odstavce 4.1 a) a odstavce 4.1 b)

P.17_Vzorové rozvržení výstavních panelů

Účastníci soutěže se zavazují, že podklady využijí pouze pro rozhodování o účasti v soutěži a k vypracování soutěžního návrhu.

stažení soutěžních podkladů

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: