Architektonická soutěž
Revitalizaci Havlíčkova náměstí v Žatci

Soutěžní podmínky

Soutěžní podmínky

Předmětem soutěže o návrh je zpracování architektoniko-urbanisticko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu bude propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo opět stát navštěvovaným a využívaným centrem žateckého Podměstí.

Žatecké Podměstí neobjevené. Zajímavým místem města Žatec je jeho Podměstí, které se rozprostírá pod hradbami a návrším historického centra města Žatce. Je to kus města s podobně rozsáhlou historií jako centrum, avšak částečně překrytou socialistickou výstavbou sídliště. Podměstí s centrem Havlíčkova náměstí má stále potenciál nabídnout svým obyvatelům kvalitní místo pro život a historickému centru poskytnout hodnotné a kapacitní zázemí kulturně společenského významu.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektoniko-krajinářský návrh obnovy náměstí a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace. Soutěžní podklady a další informace naleznete na webu soutěže zatec.cityupgrade.cz

"Boural se starý Most, bylo období těžkých mlh, inverzí, zvyšovala se těžba uhlí v pánvi, mizely obce, kostelíčky, boží muka. Rozhodli jsme se: zahradní úpravy provedeme tvarově plastické, sochařské, obložené lomovým kamenem, brutalistní změny návrhu terénu. Návrhům jsme věnovali maximální pozornost, schvalování v krajské umělecké komisi, hodnocení autorských děl. Byly to naše protesty doby. (..) Je dobré, aby byl znám záměr stavby před revitalizací.” výňatek textu z dopisu Ing. arch. Vratislava Štelziga, architekta a autora původního návrhu Havlíčkova náměstí, který popisuje dobu vzniku původního návrhu.

stažení soutěžních podmínek

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: