Architektonická soutěž
Revitalizaci Havlíčkova náměstí v Žatci

Termíny

AKTUALITY

- Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů byla vzhledem k okolnostem nově stanovena na 1.6.2020 ve 14 hodin.

- Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů byla prodloužena o 4 dny a nově je stanovena na 19.5.2020 ve 14 hodin.

- Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek pouze přes elektronický nástroj zadavatele Tender arena na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto_Zatec

Termíny

Poslední možný termín odevzdání soutěžního návrhu je 1. 6. 2020 ve 14:00 hodin.

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se předběžně stanovuje na dny 25. – 27.5. 2020.

Pro účast v soutěži a odevzdání soutěžních návrhů je nutná registrace prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele Tender arena na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/Mesto_Zatec. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Více informací naleznete v soutěžních podmínkách.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: